Crimilex Team


Levi Dheere

Advocaat
Advocaat sinds 2022
Houder getuigschrift Supralat (Salduz) opleiding
Mr. Dheere behandelt internerings- en strafzaken
Crimilex Levi Dheere
Wat was voor jou de reden om rechten te gaan studeren?

Door een grote interesse in mens en maatschappij besloot ik na mijn middelbare studies rechten te gaan studeren aan de UHasselt. Ik vatte de studies aan met de hoop om meer inzicht te verkrijgen in de manier hoe onze, soms wat complexe, samenleving op verschillende niveaus georganiseerd is. Het recht is overal mee verweven. Dit leek me dan ook een zeer gevarieerde, actuele, internationale en brede opleiding die een goede basis zou vormen en uiteenlopende beroepsmogelijkheden bood.

Waarom strafrecht?

Al voor de aanvang van mijn rechtenstudies, tijdens mijn tienerjaren, had ik al een bepaalde fascinatie voor strafzaken. Toen uitte zich dat vooral in het dagelijks volgen van actualiteit, boeken, series en films. De vragen waarom mensen bepaalde misdrijven plegen, hoe deze worden opgespoord, berecht en bestraft begonnen een alsmaar grotere rol te spelen. Tijdens mijn rechtenstudie zijn er vele verschillende rechtstakken aan bod gekomen. Het strafrecht en het strafprocesrecht zijn voor mij onmiddellijk een zeer bijzondere plaats gaan innemen. Deze interesse is tijdens mijn verdere studies en latere baliestage alleen maar blijven groeien.

Hoe zie jij je job?

Een job als strafrechtadvocaat is veelzijdig, intens en onvoorspelbaar. Het brengt het juridische, het menselijke en maatschappelijke samen. Dit maakt het zeer boeiend en brengt dagelijks de nodige uitdagingen met zich mee. Het is onze taak om een voor de cliënt zo goed mogelijk resultaat te behalen. Het belang van de cliënt staat steeds voorop. Hierbij zijn we gebonden aan deontologische regels, zoals het beroepsgeheim. Vanaf het ogenblik dat een cliënt me contacteert, is het belangrijk dat hij/zij in alle vertrouwen zijn of haar verhaal kan doen. Door Salduz hebben we als advocaat al meteen in het begin van een procedure contact met de cliënt. We kunnen als advocaat al meteen een zeer grote rol spelen tijdens het eerste verhoor, de besprekingen vooraf en de strategiebepaling op korte en langere termijn. Verder geven we juridische advies, volgen we het onderzoek op, voeren we procedures in de rechtbank en staan we de cliënt bij tijdens zijn strafuitvoering.

Wat is je al bijgebleven sinds je bij Crimilex werkt?

De realiteit overtreft de fictie. Er zijn zaken waar men het zo gek niet kan bedenken. Deze job bij Crimilex heeft me doen kennismaken met allerhande verschillende mensen, met elk hun persoonlijkheid, karakter, eigen verhaal en hun achtergrond. Mensen zijn ontzettend kwetsbaar, op verschillende vlakken. Iedereen kan al eens een tegenslag hebben in zijn of haar leven waardoor deze in de problemen geraakt of domme dingen doet. Het is jammer om vast te stellen dat vele mensen, in deze gepolariseerde wereld, al heel snel een mening vormen over misdaad en straf, bijvoorbeeld bij het louter lezen van een populistische krantenkop. Het is onze taak, elke dag opnieuw, om nuance te brengen bij het behartigen van een cliënt z’n belangen.

Waarom heb je voor Crimilex gekozen?

Ik had het voorrecht tijdens mijn rechtenstudies zomerstage te lopen bij Crimilex. Hierbij maakte ik kennis met de moderne omgeving en de fijne mensen die er werken. Het kantoor onderscheidt zich door haar ervaring en doorgedreven specialisatie in het strafrecht. Het streeft naar een toegankelijke, efficiënte en eigentijdse advocatuur. Toen ik besloot om me na mijn baliestage verder in het strafrecht te verdiepen, was Crimilex voor mij de logische keuze.

Hoe zie je je toekomst als advocaat?

Het mooie aan de job is om elke dag bij te leren, mensen te ontmoeten, andere inzichten te verwerven en kennis te mogen blijven vergaren. Ik hoop komende jaren verder ervaring te kunnen blijven opdoen en me verder te blijven specialiseren. Daarbij ben ik in het bijzonder benieuwd naar de aankomende hervormingen in het straf- en strafprocesrecht en de (beleids-) keuzes die de politiek daarin zal maken.

Turnhout

Broedersstraat 4

Hasselt

Lombaardstraat 16

Antwerpen

Lange Lozanastraat 142/2

 • Ondernemingsnummer

  BE05 6397 6311

 • Erelonen Turnhout

  BE41 6302 1074 7010

 • Erelonen Hasselt

  BE57 6302 1504 6635

 • Erelonen Antwerpen

  BE41 6302 1074 7010

 • Derdenrekening

  BE57 6302 1504 6635