Categorie : Procedure

| Categorie

De termijnen


De verjaringstermijnen voor de aanranding van de eerbaarheid en verkrachting verschillen naargelang de aard en de omstandigheden van de inbreuken en worden opgedeeld in 3 categorieën.

5 jaar

De aanranding van de eerbaarheid met geweld of ...

| Categorie

Sinds 1 januari 2016 is de procedure tot betaling van opgelegde borgsommen bij een voorlopige invrijheidstelling veranderd.

Vroeger was het een hele onderneming om een borg betaald te krijgen en het bewijs ervan op de juiste dienst te krijgen. Door de nieuwe procedure is één en ander eenvoudiger ...

| Categorie

Soms krijgen we de vraag om te kijken of een zaak toch niet kan heropend worden hoewel de zaak reeds (lang) is afgelopen en de uitspraak reeds definitief is. In principe kunnen definitief beslechte zaken inderdaad worden heropend voor herziening, hoewel het een moeizame procedure blijft.

bij ...

| Categorie

Op 19 februari 2016 verscheen de Potpourri II wet van 5 februari 2016 in het Belgisch Staatsblad. Onder meer de regels inzake het verzet in strafzaken werden grondig hervormd.

Tot voor de nieuwe wet had elke beklaagde het recht om niet ter zitting te verschijnen en verstek te laten, waarna ...

| Categorie

Wanneer de politiediensten geen huiszoekingsbevel hebben van de onderzoeksrechter, kunnen zij enkel een privé plaats betreden met het oog op een huiszoeking of aanhouding indien hiervoor toestemming wordt gegeven door de persoon die het werkelijk genot heeft van de woning.

Wie geeft toestemming ...
| Categorie

Sommige veroordelingen worden in het strafregister opgenomen en een aantal ervan zullen ook voorkomen op het uittreksel uit uw strafregister. Het gaat enkel om veroordelingen door een strafrechtbank, dus bijvoorbeeld niet over minnelijke schikkingen die u heeft betaald wegens verkeersinbreuken (aangezien ...

| Categorie

Vanaf 1 september 2017 zijn de grenzen om in aanmerking te komen voor tweedelijnsbijstand (Pro Deo) aangepast. Dit zijn de nieuwe tarieven :

Voor alleenstaanden

  • volledige kosteloosheid : max. € 994 netto/maand

  • gedeeltelijke kosteloosheid ...


Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten