Categorie : Strafuitvoering

| Categorie

Er bestaat nogal wat verwarring over het strafregister en wat er wel en niet op een dergelijk register terug te vinden is. Bovendien mag het strafregister of strafblad niet verward worden met het uittreksel uit het strafregister.

Wij leggen de verschillen even uit.

Strafregister


| Categorie

De Potpourri II wet bracht een belangrijke wijziging met zich mee in verband met de bepalingen omtrent het electronisch toezicht.

Art. 37 ter en 37 quater Sw.

De Potpourri II wet voert het electronisch toezicht als autonome straf in en omschrijft deze als “de verplichting ...

| Categorie

Omwille van de overbevolking wordt tijdelijk afgeweken van de toelaatbaarheidsdata voor de voorlopige invrijheidstelling (VI) . Normaal worden deze data geregeld door de omzendbrief nr. 1817 van 15 juli 2015, en aangepast in de ministeriële omzendbrief nr. 1817bis van 29 april 2016.

Deze regel ...


Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten