Categorie : Verkeer

| Categorie

Wie nadat hij een ongeval heeft veroorzaakt erover zou denken de vlucht te nemen, denkt voortaan beter 2 keer na. De strafwet werd verstrengt en in het slechtste geval riskeer je tot 8 jaar gevangenisstraf.

Sinds de wet van 6 maart 2018 voorziet de wegverkeerswet in artikel 33 voortaan in ...

| Categorie

Sinds 1 mei 2017 zijn er nieuwe tarieven voor de onmiddellijke inningen van verkeersboetes. De tarieven zijn met 5% gestegen. We geven een overzicht van de nieuwe tarieven.

Overtredingen van de eerste graad : 58 euro

Onder dit type overtredingen vallen de overtredingen ...


Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten