Electronisch toezicht

De Potpourri II wet bracht een belangrijke wijziging met zich mee in verband met de bepalingen omtrent het electronisch toezicht.

Art. 37 ter en 37 quater Sw.

De Potpourri II wet voert het electronisch toezicht als autonome straf in en omschrijft deze als “de verplichting ...

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Omwille van de overbevolking wordt tijdelijk afgeweken van de toelaatbaarheidsdata voor de voorlopige invrijheidstelling (VI) . Normaal worden deze data geregeld door de omzendbrief nr. 1817 van 15 juli 2015, en aangepast in de ministeriële omzendbrief nr. 1817bis van 29 april 2016.

Deze regel ...

Borgsom

Sinds 1 januari 2016 is de procedure tot betaling van opgelegde borgsommen bij een voorlopige invrijheidstelling veranderd.

Vroeger was het een hele onderneming om een borg betaald te krijgen en het bewijs ervan op de juiste dienst te krijgen. Door de nieuwe procedure is één en ander eenvoudiger ...


Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten