Het fouilleren van een persoon is een praktijk die een rechtstreekse inbreuk kan betekenen op de individuele rechten en vrijheden, zoals het recht op respect voor het privéleven en de menselijke waardigheid en het recht op fysieke integriteit. Politieagenten die bevoegd zijn om personen te fouilleren, ...

Dikwijls krijgen wij de vraag van cliënten of ze persoonlijk aanwezig dienen te zijn op de zitting waarop hun strafzaak wordt behandeld. De wet is zeer duidelijk : men is niet verplicht persoonlijk aanwezig te zijn. Maar enige voorzichtigheid is toch geboden.

Basisprincipe

Het ...

Vluchtmisdrijf

Wie nadat hij een ongeval heeft veroorzaakt erover zou denken de vlucht te nemen, denkt voortaan beter 2 keer na. De strafwet werd verstrengt en in het slechtste geval riskeer je tot 8 jaar gevangenisstraf.

Sinds de wet van 6 maart 2018 voorziet de wegverkeerswet in artikel 33 voortaan in ...


Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten