|

De coranacrisis heeft ook invloed op de regels in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) van gevangenen. In de volmachtbesluiten van de regering werd hiervoor een regeling uitgewerkt. Om de humane omstandigheden en het gezondheidsklimaat in de gevangenissen te garanderen zowel voor het personeel als de gedetineerden, zijn enkele maatregelen in het besluit opgenomen die er kunnen voor zorgen dat bepaalde veroordeelde gedetineerden de gevangenis (tijdelijk) kunnen verlaten:

We overlopen even de genomen maatregelen.

Niet voor iedereen


De regels zijn geen automatisme en gelden niet voor alle gedetineerden. Het gaat in eerste instantie om personen met een laag risicorprofiel. Daarnaast zijn volgende categorieën expliciet uitgesloten :

  • de seksueel delinquenten
  • de veroordeelden voor terrorisme
  • de veroordeelden die straffen in uitvoering hebben waarvan het totaal de 10 jaren overschrijdt.

Elk dossier wordt strikt gescreend op mogelijke risico’s.

Voor wie wel ?


De volgende categorieën van veroordeelden komen wel in aanmerking :

  • Veroordeelden die reeds een penitentiair verlof goed doorbrachten, kunnen een verlengd verlof krijgen, mits het naleven van voorwaarden.
  • Veroordeelden die behoren tot de risicogroep van personen die kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van ernstige symptomen door het Covid-19, kunnen verlof krijgen.
  • Veroordeelden die zich op zes maanden bevinden van hun strafeinde (dus geen vervroegde invrijheidstelling hebben verkregen) kunnen voor dit strafrestant een vrijstelling krijgen mits het naleven van voorwaarden. Voor veroordeelden zonder verblijfsrecht bestaat deze vrijstelling al geruime tijd, mits effectieve repatriëring.

Gunstmaatregelen worden opgeschort


Tenslotte zijn maatregelen genomen om bepaalde modaliteiten die toelaten om op korte termijn de gevangenis te verlaten en weer binnen te komen, op te schorten. Het betreft hier de uitgaansvergunningen, verloven en beperkte detenties. Deze maatregelen zullen gedurende de coronacrisis niet langer toegekend worden.

Nog vragen ?