Electronisch toezicht als autonome straf

Crimilex : advies op maat

|

De Potpourri II wet bracht een belangrijke wijziging met zich mee in verband met de bepalingen omtrent het electronisch toezicht.

Art. 37 ter en 37 quater Sw.

De Potpourri II wet voert het electronisch toezicht als autonome straf in en omschrijft deze als “de verplichting om gedurende een door de rechter bepaalde termijn aanwezig te zijn op een bepaald adres, behoudens toegestane verplaatsingen of afwezigheden, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van elektronische middelen om dit te controleren en waaraan voorwaarden worden gekoppeld.

Verjaring na 6 maanden

Belangrijk op te merken is dat de wet voorziet dat wanneer de straf onder electronisch toezicht geen aanvang heeft genomen binnen de 6 maanden waarop de rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan (lees : definitief is geworden) en waarbij de overschrijding niet te wijten is aan de veroordeelde zelf, de straf verjaart 6 maanden na afloop van de eerste termijn van 6 maanden.

Wanneer de overschrijding wel te wijten is aan de veroordeelde zelf, kan het OM beslissen dat de opgelegde vervangende gevangenisstraf dient te worden uitgevoerd of kan zij ook nog uitstel tot uitvoering van het electronisch toezicht verlenen.

Het OM beslist

In tegenstelling tot de werkstraf of de probatiestraf, voorziet de wet niet in een nieuwe procedure voor de rechtbank om de vervangende gevangenisstraf te kunnen uitvoeren wanneer het elektronisch toezicht niet volledig werd uitgevoerd of de opgelegde voorwaarden niet werden nagekomen.

Het is daarentegen het OM zelf dat beslist of de vervangende gevangenisstraf zal worden uitgevoerd. De veroordeelde wordt hierover niet gehoord.

Nog vragen ?


Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten