|

Wanneer je voor de politierechter dient te verschijnen, riskeer je in veel gevallen een "verval van het recht tot sturen" (in de volksmond beter gekend als het rijverbod). Een effectief rijverbod geeft voor heel wat mensen grote praktische problemen. Velen hebben immers hun wagen nodig om op het werk te geraken of om hun job uit te oefenen en worden dus extra hard getroffen indien ze een tijdje niet meer mogen rijden.

Het weekendrijverbod


Gelukkig kan hier een mouw aangepast worden door het weekendrijverbod. Concreet wil dit zeggen dat je aan de rechter vraagt om een eventueel rijverbod enkel tijdens de weekends te laten plaatsvinden. Hierdoor kan je dus gewoon je wagen blijven gebruiken tijdens de werkweek, maar kan je onder het weekend niet langer met je wagen rondrijden.

Let wel : een weekendrijverbod is een gunst en geen recht. De rechter kan dus weigeren om op je verzoek in te gaan.

Praktisch


Nadat de veroordeling is uitgesproken en eenmaal het vonnis definitief is, zal U een uitnodiging ontvangen om uw rijbewijs binnen de 5 dagen in te leveren op de griffie van de rechtbank die het rijverbod heeft opgelegd. Het rijverbod zelf gaat dan in het eerste weekend nadat de 5 dagen verstreken zijn.

Voor een weekendrijverbod moet U gelukkig niet elke vrijdag naar de griffie om uw rijbewijs in te leveren. U krijgt bij het afgeven van uw rijbewijs een attest waarmee U dan naar de gemeente moet gaan om een nieuw tijdelijk rijbewijs te gaan halen. Met dit rijbewijs kan U dan enkel rijden in de week (met uitzondering van de feestdagen in die week).

Eenmaal U het opgelegde rijverbod heeft uitgezeten, kan U zich opnieuw naar de griffie begeven om uw gewone rijbewijs terug op te halen.

Wanneer geldt het rijverbod ?

Een weekendrijverbod geldt :

  • van vrijdag 20 uur tot zondag 20 uur
  • van 20 uur op de vooravond van een festdag tot 20 uur op diezelfde feestdag
Nog vragen ?