Hoe lang moet ik effectief zitten ?

Crimilex : advies op maat

|

Omwille van de overbevolking wordt tijdelijk afgeweken van de toelaatbaarheidsdata voor de voorlopige invrijheidstelling (VI) . Normaal worden deze data geregeld door de omzendbrief nr. 1817 van 15 juli 2015, en aangepast in de ministeriële omzendbrief nr. 1817bis van 29 april 2016.

Deze regel geldt enkel voor veroordeelden die één of meer straffen ondergaan waarvan het uitvoerbaar deel maximaal 3 jaar bedraagt.

De nieuwe regeling is van kracht sinds 8 juni 2017.

hoofdgevangenisstraffen van meer dan zes maanden en ten hoogste 3 jaar

Voor de definitief veroordeelden die vallen in deze categorie gelden voortaan volgende voorschriften :

  • meer dan 6 maanden en ten hoogste 7 maanden: na 1 maand hechtenis.
  • meer dan 7 maanden en ten hoogste 1 jaar: na 2maanden hechtenis.
  • meer dan 1 jaar en ten hoogste 2 jaar: na 4 maanden hechtenis.
  • meer dan 2 jaar en ten hoogste 3 jaar: na 8 maanden hechtenis.
vervangende gevangenisstraf voor de werkstraf, elektronisch toezicht en probatie als autonome straf

Voor de definitief veroordeelden die in deze categorie vallen, gelden volgende regels :

  • niet meer dan 4 maanden: na 15 dagen hechtenis.
  • meer dan 4 maanden en ten hoogste 7 maanden: na 1 maand hechtenis.
  • meer dan 1 jaar en ten hoogste 2 jaar: na 4 maanden hechtenis.
  • meer dan 2 jaar en ten hoogste 3 jaar: na 8 maanden hechtenis.

Nog vragen ?


Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten