Hoe moet ik een borg betalen na een invrijheidstelling ?

Crimilex : advies op maat

|

Sinds 1 januari 2016 is de procedure tot betaling van opgelegde borgsommen bij een voorlopige invrijheidstelling veranderd.

Vroeger was het een hele onderneming om een borg betaald te krijgen en het bewijs ervan op de juiste dienst te krijgen. Door de nieuwe procedure is één en ander eenvoudiger geworden. De verwerking wordt niet langer behandeld door de plaatselijke hypotheekbewaarders, maar wordt gecentraliseerd bij de Deposito en Consignatiekas in Brussel.

De nieuwe procedure verloopt voortaan als volgt :

1. Beslissing tot invrijheidstelling onder borg

Nadat een rechtbank (raadkamer, KI, Correctionele rechtbank,…) heeft beslist dat een aangehoudene kan worden vrijgelaten mits betaling van een borg, zal het Openbaar Ministerie een mail sturen naar de advocaat van de aangehoudene dat zij niet in beroep zal gaan en dat de opgelegde borg dient te worden betaald.

2. Betaling van de opgelegde borg

De borg dient te worden betaald. Dit kan door de advocaat van de aangehoudene, maar het kan ook door diens familie of een andere derde gebeuren.

De betaling dient te gebeuren via storting van het opgelegde bedrag op een Belgisch postkantoor. De betaling dient te gebeuren :

op rekening BE58 6792 0030 3279 van de DCK, Kunstlaan 30 1040 Brussel met vermelding van :

  • de naam en voornaam van de verdachte en zijn rijksregisternummer
  • vermelding van de rechtbank die de invrijheidstelling heeft bevolen
  • de datum van de beslissing tot invrijheidstelling
3. Verwittiging OM na betaling

Het Openbaar Ministerie zal na ontvangst van de gelden worden verwittigd (dit kan 1 tot 2 dagen duren) en zal op basis van hiervan de gevangenis verwittigen dat de aangehoudene mag worden vrijgelaten indien hij of zij niet in hechtenis zit voor andere reden.

Nog vragen ?


Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten