|

Het Ministerie van Justitie heeft sinds 29 januari de verkeersboetes gedigitaliseerd. Concreet houdt dit in dat U eventuele boetes voortaan centraal zal ontvangen in uw eBox. Deze digitale brievenbus is een een beveiligde en persoonlijke elektronische postbus voor de burger.

Het hele opzet past in het opzet van de federale overheid om alle diensten te digitaliseren.

Overgangsperiode


Tijdens een overgangsperiode kan je als burger kennis maken met de mogelijkheden van de eBox. Tijdens deze periode ontvang je als overtreder de boete zowel op papier als digitaal. De betalingsmogelijkheden blijven dezelfde: via de website, via QR-code of via overschrijving.

Op termijn enkel nog digitaal


In een latere fase ontvangen de overtreders die hun eBox gebruiken dan nog louter elektronische versie van hun boete. Enkel wanneer de overtreder niet reageert op het proces-verbaal en de onmiddellijke inning, wordt de aanmaning nog steeds in beide formaten verstuurd.

Binnenkort zullen niet enkel burgers, maar ook ondernemingen verkeersboetes ontvangen via hun eBox. Dit zal van start gaan van zodra de eBox voor bedrijven de ontwikkelingsfase is gepasseerd.Voor hen is het dus nog even wachten.

Meer info


U kan uw eBox raadplegen via myebox.be, het kanaal dat aangeboden wordt door de federale overheid, maar ook via verschillende eBox partners, zoals Doccle en BPost.

Opgelet


Justitie en politie sturen nooit betalingsverzoeken naar een privé-e-mailadres. De overtreder ontvangt zijn boete steeds in zijn beveiligde eBox.

Nog vragen ?