|

Veel mensen stellen ons de vraag hoever een rijverbod dat door een Belgische rechter werd opgelegd rijkt. M.a.w. geldt een rijverbod dat in België werd opgelegd ook in het buitenland en kan een Belgische rechter dus een rijverbod opleggen buiten onze landsgrenzen ?

Het antwoord is zeer simpel : Nee. Dit kan niet. Ondanks de verregaande Europese samenwerkingsverbanden is een Belgische rechtbank op heden enkel bevoegd om vonnissen en arresten uit te spreken die enkel hun uitwerking hebben binnen de nationale grenzen.

Maar je moet wel je rijbewijs inleveren?


Natuurlijk is het wel zo dat wanneer je een rijverbod krijgt, je ook daadwerkelijk je rijbewijs moet gaan inleveren op de griffie van de rechtbank. Je beschikt op dat moment dus niet meer over je fysieke rijbewijs. Wanneer je dan in het buitenland zou rondrijden en er zou een controle volgen, kan je geen geldig document voorleggen waardoor je ook in het buitenland in de problemen dreigt te komen.

Dit kan je voorkomen door tijdig een internationaal rijbewijs aan te vragen. Als Belgische burger geldt dit rijbewijs niet in België maar zal je met dit internationaal rijbewijs wel in het buitenland een voertuig mogen besturen.

Nog vragen ?