Zware straffen voor wie toch rijdt na een onmiddellijk intrekking van het rijbewijs

Crimilex : advies op maat

|

Door de wet van 6 maart 2018 zijn de straffen verzwaard voor diegene die een motorvoertuig bestuurt terwijl zijn of haar rijbewijs al onmiddellijk was ingetrokken of de intrekking werd verlengd. Vooral de verzwaring met de mogelijkheid om een gevangenisstraf op te leggen springt in het oog.

Concreet kan diegene die rijdt in de periode dat zijn rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken voortaan worden gestraft met :

  • een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar
  • een geldboete van 200 tot 2000 euro (te vermenigvuldigen met 8)
  • een rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar of een levenslang rijverbod

Artikel 30 ยง 3 van de wegcode luidt voortaan : " Met gevangenisstraf van drie maanden tot tweejaar en met geldboete van 200 euro tot 2000 euro of met een van die straffen alleen, en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang, wordt gestraft hij die een motorvoertuig bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholingterwijl zijn rijbewijs of het als zodanig geldende bewijs dat vereist is voor het besturen van dat voertuig of voor het begeleiden met het oog op scholing met toepassing van artikel 55 onmiddellijk is ingetrokken of terwijl de onmiddellijke intrekking met toepassing van artikel 55bis is verlengd."

Nog vragen ?


Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten