Bel ons permanentienummer

Bel ons GRATIS permanentienummer

0800 63 057

De Salduz wet voorziet in 4 categoriëen van verdachten

Salduz categorie 1 Image
Voor verdachten die…

 • niet van hun vrijheid zijn beroofd
 • verdacht worden van strafbare feiten waarvoor geen vrijheidsberoving kan worden opgelegd

CONSULTATIERECHT

U heeft geen consultatierecht.

BIJSTANDSRECHT

U heeft geen recht op onze bijstand tijdens het verhoor.

Salduz categorie 2 Image
Voor verdachten die…

 • niet van hun vrijheid zijn beroofd
 • verdacht worden van strafbare feiten waarvoor een vrijheidsberoving kan worden opgelegd
 • een schriftelijke uitnodiging kregen met vermelding van de feiten waarover het verhoor zal gaan en vermelding van de basisrechten waarover de verdachte beschikt

CONSULTATIERECHT

U wordt geacht dat U voorafgaandelijk aan het verhoor zelf een advocaat heef geraadpleegd om het verhoor voor te bereiden. U dient hier dus zelf voor zorgen. Indien U een dergelijke oproeping krijgt doet U er dus goed aan ons zo snel mogelijk te bellen.

BIJSTANDSRECHT

U heeft het recht te vragen dat wij het verhoren bijwonen. Indien U een oproeping heeft ontvangen van de politie, laat U ons deze datum even weten zodat wij samen met U naar de politie kunnen gaan om het verhoor te laten doorgaan in onze aanwezigheid.

Salduz categorie 3 Image
Voor verdachten die…

 • niet van hun vrijheid zijn beroofd
 • verdacht worden van strafbare feiten waarvoor een vrijheidsberoving kan worden opgelegd
 • die geen schriftelijke uitnodiging tot verhoor hebben ontvangen OF
 • wel een schriftelijke uitnodiging kregen maar zonder alle vermeldingen

CONSULTATIERECHT

U heeft het recht ons te consulteren voordat het verhoor wordt afgenomen. U dient nadat U de schriftelijke uitnodiging van de politie heeft ontvangen, ons zelf te contacteren teneinde een afspraak te maken om het verhoor voor te bereiden.

U heeft het recht om de politie te vragen het verhoor uit te stellen om u de mogelijkheid te geven ons te contacteren.

BIJSTANDSRECHT

U heeft het recht te vragen dat wij het verhoren bijwonen. Indien U een datum heeft afgesproken met de politie, laat U ons deze datum even weten zodat wij samen met U naar de politie kunnen gaan om het verhoor te laten doorgaan in onze aanwezigheid.

salduz categorie 4 Image
Voor verdachten die…

 • van hun vrijheid zijn beroofd
 • verdacht worden van strafbare feiten waarvoor een vrijheidsberoving kan worden opgelegd

CONSULTATIERECHT

U heeft het recht om voorafgaandelijk aan uw verhoor telefonisch overleg te hebben met ons. U heeft ook het recht te vragen dat wij ter plaatse komen om bijstand te verlenen bij het verhoor. In dat geval zullen wij ter plaatse een overleg met U hebben voor het verhoor begint.

BIJSTANDSRECHT

U heeft het recht te vragen dat wij ter plaatse komen. Indien U dat wenst zal de politie dit voor het begin van uw verhoor aan U vragen en U tevens vragen of U een voorkeur van advocaat heeft. Geef in dat geval de naam op van een van onze advocaten zodat de politie ons kan verwittigen. Onze permanentiedienst garandeert U dat wij steeds ter plaatse zullen komen indien U daarom vraagt : ook 's nachts en in het weekend.

Wees
voorbereid

Indien U wordt aangehouden, zal de politie U vragen welke advocaat U bij het verhoor wenst. Scan onze gegevens nu al zodat U deze steeds bij heeft indien het nodig is.

Scan een van deze QR-codes.

Onze contactgegevens worden dan in uw adresboek opgeslagen zodat U ons nummer steeds bij heeft indien nodig.
Mr. B. Vosters
Mr. J. Riemis
Mr. P. Janssens
Mr. V. Verschueren
Mr. D. Peeters

Bijstand bij een verhoor aanvragen

Verplicht

Verplicht

Verplicht

Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten