Nieuws over het Belgisch strafrecht

Belgische Staat opnieuw veroordeeld voor onmenselijke behandeling van gedetineerden

  • 22-09-2017

In twee recente arresten heeft het EHRM de Belgische Staat opnieuw veroordeeld wegens schending van de fundamentele rechten van gedetineerden. Rooman t. België: onmenselijke behandeling gedetineerden (art. 3 EVRM) In de zaak Rooman t. België veroordeelde het Hof de onmenselijke behandeling van een Duits-Belgische gedetineerde met psychische problemen, die alleen Duits sprak en verstond. Sinds zijn opname… Continue reading Belgische Staat opnieuw veroordeeld voor onmenselijke behandeling van gedetineerden

Verder lezen…

Nieuwe tarieven Pro Deo inkomensgrenzen

  • 09-09-2017

Vanaf 1 september 2017 zijn de grenzen om in aanmerking te komen voor tweedelijnsbijstand (Pro Deo) aangepast. Dit zijn de nieuwe tarieven :   Voor alleenstaanden volledige kosteloosheid max. € 994 netto/maand gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 994 en € 1.276 netto/maand Voor gehuwden, samenwonenden of alleenstaanden met personen ten laste volledige kosteloosheid max. € 1.276… Continue reading Nieuwe tarieven Pro Deo inkomensgrenzen

Verder lezen…

Voorwaarden voor een huiszoeking met toestemming

  • 22-08-2017

Wanneer de politiediensten geen huiszoekingsbevel hebben van de onderzoeksrechter, kunnen zij enkel een privé plaats betreden met het oog op een huiszoeking of aanhouding indien hiervoor toestemming wordt gegeven door de persoon die het werkelijk genot heeft van de woning. Wie geeft toestemming ?  De toestemming dient te worden gegeven door de persoon die het werkelijk… Continue reading Voorwaarden voor een huiszoeking met toestemming

Verder lezen…

Het electronisch toezicht als autonome straf

  • 07-08-2017

De Potpourri II wet bracht een belangrijke wijziging met zich mee in verband met de bepalingen omtrent het electronisch toezicht. Art. 37 ter en 37 quater Sw. De Potpourri II wet voert het electronisch toezicht als autonome straf in en omschrijft deze als “de verplichting om gedurende een door de rechter bepaalde termijn aanwezig te… Continue reading Het electronisch toezicht als autonome straf

Verder lezen…

Wat zijn verboden wapens ?

  • 26-07-2017

Welke wapens vallen onder verboden wapens en wat is wel en niet toegelaten.

In dit artikel overlopen we het begrip “verboden wapens” uit de wapenwet van 2006.… Continue reading Wat zijn verboden wapens ?

Verder lezen…

Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Kasteelplein 23A
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2017 Crimilex Strafrechtadvocaten