Voorwaarden voor een huiszoeking met toestemming

  • 22-08-2017

Wanneer de politiediensten geen huiszoekingsbevel hebben van de onderzoeksrechter, kunnen zij enkel een privé plaats betreden met het oog op een huiszoeking of aanhouding indien hiervoor toestemming wordt gegeven door de persoon die het werkelijk genot heeft van de woning. Wie geeft toestemming ?  De toestemming dient te worden gegeven door de persoon die het werkelijk… Continue reading Voorwaarden voor een huiszoeking met toestemming

Verder lezen…

Het electronisch toezicht als autonome straf

  • 07-08-2017

De Potpourri II wet bracht een belangrijke wijziging met zich mee in verband met de bepalingen omtrent het electronisch toezicht. Art. 37 ter en 37 quater Sw. De Potpourri II wet voert het electronisch toezicht als autonome straf in en omschrijft deze als “de verplichting om gedurende een door de rechter bepaalde termijn aanwezig te… Continue reading Het electronisch toezicht als autonome straf

Verder lezen…

Wat zijn verboden wapens ?

  • 26-07-2017

Welke wapens vallen onder verboden wapens en wat is wel en niet toegelaten.

In dit artikel overlopen we het begrip “verboden wapens” uit de wapenwet van 2006.… Continue reading Wat zijn verboden wapens ?

Verder lezen…

Voorwaarden voor eerherstel

  • 15-07-2017

Sommige veroordelingen worden in het strafregister opgenomen en een aantal ervan zullen ook voorkomen op het uittreksel uit uw strafregister. Het gaat enkel om veroordelingen door een strafrechtbank, dus bijvoorbeeld niet over minnelijke schikkingen die u heeft betaald wegens verkeersinbreuken (aangezien de strafvordering door de betaling van de geldsom vervallen is), een huurgeschil of een… Continue reading Voorwaarden voor eerherstel

Verder lezen…

Nieuwe regels voor de VI

  • 23-06-2017

Sinds 8 juni 2017 gelden er nieuwe regels voor de VI voor straffen tot 3 jaar.

In dit artikel een overzicht van de nieuwe regels.… Continue reading Nieuwe regels voor de VI

Verder lezen…

Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten