Nieuwe tarieven Pro Deo inkomensgrenzen

Vanaf 1 september 2017 zijn de grenzen om in aanmerking te komen voor tweedelijnsbijstand (Pro Deo) aangepast. Dit zijn de nieuwe tarieven :

 

Voor alleenstaanden

volledige kosteloosheid

max. € 994 netto/maand

gedeeltelijke kosteloosheid

tussen € 994 en € 1.276 netto/maand

Voor gehuwden, samenwonenden of alleenstaanden met personen ten laste

volledige kosteloosheid

max. € 1.276 netto/maand gezinsinkomen

Indien er personen ten lasten zijn wordt het bedrag verhoogd met € 178,54 per persoon ten laste

1 persoon = € 1.454,54

2 personen = € 1.633,08

3 personen = € 1.811,62

gedeeltelijke kosteloosheid

tussen € 1.276 en € 1.556 netto/maand gezinsinkomen

Indien er personen ten laste zijn wordt het bedrag verhoord met € 178,54 per persoon ten laste 

1 persoon = € 1.734,54

2 personen = € 1.913,08

3 personen = € 2.091,62

Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten