Nieuwe verklaring van rechten bij ondervraging

Wanneer men U verhoort over misdrijven is de politie of onderzoeksrechter verplicht U in te lichten over uw rechten bij het begin van het verhoor. U heeft bovendien recht op een schriftelijke weerslag van uw rechten.

Nu de arrestatietermijn is verlengd van 24 naar 48 uur zijn de verklaringen aangepast. U kan de verschillende nieuwe versies hier downloaden.

U bent niet van uw vrijheid benomen

U bent van uw vrijheid benomen

U bent van uw vrijheid benomen op grond van een europees aanhoudingsbevel of signalisatie

Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten