peterjanssens

GEDAGVAARD

Heeft U van de gerechtsdeurwaarder een dagvaarding ontvangen om voor de politierechtbank of voor de correctionele rechtbank te verschijnen omdat U beschuldigd wordt van het overtreden van de strafwet ? In dat geval is het van belang dat U een gespecialiseerde advocaat onder de arm neemt om U voor de rechtbank bij te staan bij uw verdediging.

Onze Crimilex advocaten zijn gespecialiseerd in strafrecht en staan klaar om U te helpen. Wanneer U uw dagvaarding ontvangt, doet U er goed aan ons zo spoedig mogelijk te contacteren zodat we tijdig het nodige kunnen doen om de zaak samen met U voor te bereiden.

Wat mag U van ons verwachten ?

Dossierstudie

Van zodra U ons vraagt U bij te staan in uw verdediging, doen wij het nodige om het ganse strafdossier te gaan inzien en in te scannen.

Uw strafdossier wordt op die manier gekoppeld aan uw digitaal dossier dat wij voor U aanmaken zodat het door onze advocaten ten allen tijde kan geraadpleegd worden.

Overleg

Uw dossier wordt steeds nauwgezet door onze advocaten opgevolgd en wordt met U besproken en doorgenomen zodat U steeds op de hoogte blijft van het verloop van uw zaak.

Uw zaak wordt door ons voorbereid en met het oog op de zitting met U overlopen. De te volgen strategie wordt met U besproken en het ganse proces wordt met U voorbereid.

U zal tevens op de hoogte worden gehouden van het verloop van uw zaak (zittingsdata, vonnissen,…)

Na de uitspraak zal het vonnis met U worden besproken en bekeken worden of er eventueel hoger beroep moet worden aangetekend.

Verdediging

Eenmaal de zaak effectief voor de rechtbank zal behandeld worden, zal uw Crimilex advocaat de zaak voor U ter zitting gaan bepleiten.

Zowel het pleidooi over de schuldvraag als het vraagstuk naar de eventuele gepaste bestraffing wordt grondig voorbereid en met overtuiging gepleit voor U.

0800 63 057 - noodnummer