Beroeps- aansprakelijkheid

Advocaten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten en schade door de gebrekkige kwaliteit van hun dienstverlening. Bijvoorbeeld bij laattijdige vordering of rechtsmiddel, foutief of onvolledig advies of optreden zonder mandaat.

Alle advocaten van Crimilex worden gedekt voor fouten in de beroepsuitoefening bij Amlin Insurance (als hoofdverzekeraar) onder de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034899.

Waarborg

De waarborg burgerlijke beroepsaansprakelijkheid bedraagt maximum 2.500.000 euro per schadegeval.

Het betreft een maximum per gebeurtenis, ook al komt de aansprakelijkheid van één of meer verzekerden van hetzelfde kantoor, associatie of vennootschap in het gedrang. In geval van fout door verschillende kabinetten, is de waarborg voor elk van hen afzonderlijk verworven.

Turnhout

Broedersstraat 4

Hasselt

Lombaardstraat 16

Antwerpen

Lange Lozanastraat 142/2

 • Ondernemingsnummer

  BE05 6397 6311

 • Erelonen Turnhout

  BE41 6302 1074 7010

 • Erelonen Hasselt

  BE57 6302 1504 6635

 • Erelonen Antwerpen

  BE41 6302 1074 7010

 • Derdenrekening

  BE57 6302 1504 6635