janouriemis

SLACHTOFFER

Wanneer U slachtoffer bent van een misdrijf, heeft U heel wat zorgen. Dit is dikwijls een ernstige gebeurtenis die een grote impact heeft op uw leven. U zit dikwijls met heel wat onbeantwoorde vragen : wat zijn mijn rechten? Wat kan ik doen om een schadevergoeding te krijgen? …

Crimilex kan heel wat van deze vragen beantwoorden en U heel wat werk uit handen nemen.

Uw rechten

U heeft als slachtoffer heel wat rechten. Crimilex zorgt ervoor dat uw rechten maximaal verdedigd worden. wij begeleiden U vanaf het moment dat U slachtoffer wordt van een misdrijf tot het recupereren van de geleden schade.

Laat U niet misleiden. U kan als slachtoffer heel wat initiatieven nemen. Neem contact op met ons zodat wij uw mogelijkheden samen kunnen overlopen.

 
Recht op een correcte en zorgvuldige behandeling
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Recht om informatie te krijgen
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Recht om informatie te geven
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Recht op juridische bijstand en rechtsbijstand
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Recht op herstel
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Recht op hulp
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Recht op bescherming en respect voor het privé-leven
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Verzekering

Vraag bij uw verzekeringsmakelaar of -maatschappij zeker na of U een rechtsbijstandsverzekering heeft. In vele gevallen worden onze kosten dan door uw verzekering gedekt en worden onze erelonen door uw verzekeraar gedragen.

Image

De Federale Overheidsdienst Justitie heeft een overzichtelijke folder uitgegeven waarin al uw rechten als slachtoffer staan opgesomd.

Downloaden
0

0800 63 057 - noodnummer