slachtoffer

U heeft als slachtoffer heel wat rechten. Crimilex zorgt ervoor dat uw rechten maximaal verdedigd worden. wij begeleiden U vanaf het moment dat U slachtoffer wordt van een misdrijf tot het recupereren van de geleden schade en de strafuitvoering.
Crimilex - Slachtoffer

Crimilex lootst u door de ganse procedure

Onderzoek

Crimilex helpt u bij het neerleggen van de klacht (bij de politie of onderzoeksrechter).

Daarna volgen wij het ganse onderzoek voor u op en vragen we eventueel bijkomend onderzoek.

Proces

Crimilex neemt u al het werk uithanden om uw schade te begroten en uw schadenota neer te leggen bij de rechtbank.

Wij gaan voor u naar de zitting en trachten de toegekende schade ook te verhalen bij de dader.

Strafuitvoering

Crimilex staat u ook bij om uw rechten optimaal uit te oefenen wanneer de dader tot een effectieve gevangenisstraf is veroordeeld.

U heeft als slachtoffer het recht om gehoord te worden wanneer de dader in aanmerking komt voor een vrijlating.

Uw rechten als slachtoffer

Laat U niet misleiden. U kan als slachtoffer heel wat initiatieven nemen. Neem contact op met ons zodat wij uw mogelijkheden samen kunnen overlopen.

U heeft recht...
Crimilex - icon - correcte behandeling

Op een correcte en zorgvuldige behandeling

Crimilex - icon - bijstand

Op juridische bijstand

Crimilex - icon - info

Om informatie te krijgen

Crimilex - icon - herstel

Op herstel

Crimilex - icon - privacy

op bescherming en respect voor het privé-leven

Crimilex - icon - informatie

Om informatie te geven

Crimilex - icon - help

Op hulp

Verzekering

Vraag bij uw verzekeringsmakelaar of -maatschappij zeker na of U een rechtsbijstandsverzekering heeft.

In vele gevallen worden onze kosten dan door uw verzekering gedekt en worden onze erelonen door uw verzekeraar gedragen.
Crimilex - rechtsbijstandsverzekering

Turnhout

Broedersstraat 4

Hasselt

Lombaardstraat 16

Antwerpen

Lange Lozanastraat 142/2

 • Ondernemingsnummer

  BE05 6397 6311

 • Erelonen Turnhout

  BE41 6302 1074 7010

 • Erelonen Hasselt

  BE57 6302 1504 6635

 • Erelonen Antwerpen

  BE41 6302 1074 7010

 • Derdenrekening

  BE57 6302 1504 6635